4. Technische SEO

4. Technische SEO

Technische zoekmachine optimalisatie is belangrijk voor alle websites, maar vooral voor webwinkels. Dit komt omdat een webwinkel vele malen meer pagina’s te beheren heeft dan een normale website. Zelfs een “kleine” webwinkel kan gemakkelijk meer dan 5000+ pagina’s hebben.,d it komt door het gebruik van categorieën, filters en andere factoren. Al deze pagina’s vergroten de kans op technische fouten, en hierdoor je kans om goed te scoren in de zoekmachines met die pagina’s.

Webwinkels hebben vaak een dun backlink profiel, dit komt omdat er weinig link-waardige content is. Technische zoekmachine optimalisatie wordt dan extra belangrijk. Als jouw concurrentie hetzelfde backlink profiel heeft maakt een technische error het verschil tussen op positie 1 scoren of ergens op positie 6.

Bij technische optimalisatie check je je webwinkel voor meerdere factoren door middel van een SEO crawler. ReloadSEO heeft een eigen crawler die dagelijks op meer dan 100+ factoren jouw webwinkel test. De meest voorkomende factoren staan hier beneden:

Snelheid van je webshop

De snelheid van je webshop is een heel belangrijk item. Bezoekers wachten niet op een (te) langzame website, je bezoeker zal terug naar Google gaan en vervolgens op een concurrent in de zoekresultaten klikken. Onderzoek toont aan dat 40% van de bezoekers een website verlaat die er langer dan 3 seconden over doet om te laden, let er op dat je dus geen bezoekers verliest vanwege een langzame website en monitor dit op een constante basis.

Snelheid is ook één van de weinige factoren waarbij Google publiekelijk heeft aangegeven deze in hun algoritme te gebruiken.

 

302 of 301 redirects

Een 302 of 301 redirect is een response code van de server waar de webwinkel op staat. Op het moment dat een bezoeker een pagina van een webwinkel opvraagt stuurt de internetbrowser van de gebruiker een verzoek naar de webwinkel. Als alles in orde reageert de server van de webwinkel met een statuscode 200. Dit betekent dat alles in orde is en de browser de pagina kan laden.

Als een pagina verplaatst is (nieuwe URL) dan kan de webwinkel reageren met een 302 of 301 response. Een 301 redirect betekent dat de pagina die is opgevraagd zich permanent op een andere locatie bevindt. Een 301 redirect geeft een indicatie aan de zoekmachines dat de oude pagina niet meer gebruikt wordt en dat daar ook geen waarde meer aan toegekend hoeft te worden. Je kunt het zien als een permanente verhuizing.

Een 302 redirect daarin tegen geeft een signaal aan de zoekmachines dat de verhuizing tijdelijk is. Bij een 302 redirect blijven de zoekmachines waarde toekennen aan de oude pagina. Gebruik een 302 redirect dan ook op het moment dat je de oude pagina later weer in gebruik wilt nemen.

404 errors

Soms is een product uitverkocht, niet meer beschikbaar of ben je simpelweg gestopt met het verkopen van het product. De logische actie is dan om het product te verwijderen uit je assortiment. Deze pagina staat echter wel in het geheugen van de zoekmachines en vaak heb je nog verwijzingen in je webwinkel naar die pagina. Een verwijzingen naar een pagina die niet bestaat word ook wel een 404-error genoemd en heeft een nadelige invloed op je score in de zoekmachines.

Dit heeft vooral te maken met de gebruiksvriendelijkheid van je webwinkel. Stel je voor dat een bezoeker op zoek is naar een product en jij als webwinkel naar het product verwijst maar deze pagina vervolgens niet bestaat. Dit levert frustratie bij de website gebruiker op en dat willen zoekmachines voorkomen. Het is dan ook belangrijk dat je 404-errors opvangt en indien mogelijk doorverwijst naar een pagina die er op lijkt (bijvoorbeeld een vervangend product) of naar een andere pagina.

Duplicate content, meta titles en meta descriptions

Dubbele content is één van de meest voorkomende fouten in een webwinkel. Het is er ook één die negatieve impact op je rankings kan hebben in de zoekresultaten dankzij de Google Panda update. Met Google Panda is een soort van zwart-wit filter. Indien bepaalde pagina’s van een webwinkel beoordeeld worden op slechte kwaliteit kan de hele categorie, of zelfs de hele webwinkel minder worden gewaardeerd. Het is belangrijk om te vermelden dat er geen “penalty” wordt uitgedeeld maar een rem op het scoringsvermogen wordt gezet van webwinkels die pagina’s van mindere kwaliteit hebben.

Hoe ontstaat dubbele content op webwinkels? Er zijn veel redenen waarom er dubbele content op een webwinkel kan ontstaan maar onderstaande drie zijn de meest voorkomende redenen:

1. Het shopping systeem creëert dubbele urls voor filters

In een webwinkel kun je vaak filteren op categorieën en eigenschappen van de producten. Om deze filters mogelijk te maken voegt de techniek van de webwinkel wat achter de URL van de categorieën of producten. Dit zijn echter URL’s die ook als unieke URL worden gezien door de zoekmachines. Zo kun je dus 1 product hebben, maar door de filtertechniek van je webwinkel systeem kan dat product op meer dan 100 manieren bereikt worden in je webwinkel. Dat zijn 99 URL’s die als unieke URL worden gezien door de zoekmachines!

2. Herhalende content (boilerplate content)

Boilerplate content zijn teksten die meerdere malen op de website worden herhaald. Deze teksten worden vaak gebruikt als invulling in categorieën of producten die dun van content zijn. Er wordt dan een algemene tekst geschreven en deze wordt vervolgens gebruikt op alle pagina’s. Gebruik je 1 of 2 zinnen om je productomschrijvingen af te sluiten dan is dit niet een heel groot probleem. Gebruik je echter meer dan 100+ woorden met telkens hetzelfde verhaal over je webwinkel en plaats je deze bij alle product omschrijvingen dan wordt dit als boilerplate content gezien.

3. Dezelfde content

De laatste reden is het gebruiken van dezelfde product omschrijvingen op pagina’s. Dit wordt vaak per ongeluk gedaan als je product omschrijving hetzelfde is bij meerdere varianten van producten. Idealiter gebruik je als een product meerdere kleuren of maten heeft een variabel product. Hierbij houd je alle productvarianten op dezelfde pagina, dit is zowel voor SEO als voor betaald adverteren ideaal. De bezoeker land direct op de juiste pagina en kan vervolgens zijn ideale variant selecteren.

Denk er ook om dat je niet dezelfde teksten gebruikt als je product leverancier of van concurrerende websites. Ook deze vorm van content wordt gezien als “duplicate” content.

Technische SEO analyse met ReloadSEO

Leave a Reply